Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Jak adoptovat lososa

Do projektu Návratu lososů se můžete zapojit každý

Zasláním dárcovské SMS se stanete adoptivním rodičem jednoho malého lososa. Poté zde můžete sledovat jeho dobrodružnou životní cestu z líhně do říčky Kamenice a následnou cestu do moře a zpět.

Jak zaslat dárcovskou SMS

Pro jednorázový příspěvek odešlete DMS v některém z následujících tvarů na číslo 87 777

Pro darování 30,- Kč: DMS NAVRATLOSOSU 30
Pro darování 60,- Kč: DMS NAVRATLOSOSU 60
Pro darování 90,- Kč: DMS NAVRATLOSOSU 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Službu provozuje Dárcovské fórum, technicky zajišťuje ATS Praha. 

Pro trvalou podporu odešlete DMS v některém z následujících tvarů na číslo 87 777

Pro darování 30,- Kč: DMS TRV NAVRATLOSOSU 30
Pro darování 60,- Kč: DMS TRV NAVRATLOSOSU 60

Pro darování 90,- Kč: DMS TRV NAVRATLOSOSU 90

Cena DMS je každý měsíc 30, 60 nebo 90 Kč, projekt Návrat lososů obdrží každý měsíc 29, 59 nebo 89 Kč. Trvalou podporu lze kdykoli bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Službu provozuje Dárcovské fórum, technicky zajišťuje ATS Praha.


Lososi ve virtuálních vodách

Po odeslání DMS obdržíte unikátní kód. Přejděte na facebookovou stránku Návratu lososů. V záložce Adoptujte si lososa najdete aplikaci, která vám umožní vytvořit si vlastního lososa, pojmenovat ho, vybavit na cestu a samozřejmě ukázat přátelům.

Ukázka virtuálního lososa

Hromadné adopce

Chcete-li lososy podpořit vyšší částkou, můžete ji poukázat na sbírkový účet projektu Návrat lososů.

Číslo účtu: 78-5333340217/0100

Poznámka: Pokud si přejete obdržet potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu, informujte nás prosím o zaslání daru e-mailem na adresu t.salov@npcs.cz.

Děkujeme!

Facebook