Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Jak adoptovat lososa

Do projektu Návratu lososů se můžete zapojit každý

Zasláním dárcovské SMS se stanete adoptivním rodičem jednoho malého lososa. Poté zde můžete sledovat jeho dobrodružnou životní cestu z líhně do říčky Kamenice a následnou cestu do moře a zpět.

Jak zaslat dárcovskou SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS NAVRATLOSOSU na číslo 87 777.

Cena DMS je 30,- Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50,- Kč. Službu provozuje Dárcovské fórum, technicky zajišťuje ATS Praha.

Lososi ve virtuálních vodách

Po odeslání DMS obdržíte unikátní kód. Přejděte na facebookovou stránku Návratu lososů. V záložce Adoptujte si lososa najdete aplikaci, která vám umožní vytvořit si vlastního lososa, pojmenovat ho, vybavit na cestu a samozřejmě ukázat přátelům.

Ukázka virtuálního lososa

DMS Roční podpora

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK NAVRATLOSOSU na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30,- Kč. Projekt Návrat lososů obdrží z této částky 28,50,- Kč.

Více informací o dárcovských SMS naleznete na www.darcovskasms.cz.

Hromadné adopce

Chcete-li lososy podpořit vyšší částkou, můžete ji poukázat na sbírkový účet projektu Návrat lososů.

Číslo účtu: 78-5333340217/0100

Poznámka: Pokud si přejete obdržet potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu, informujte nás prosím o zaslání daru e-mailem na adresu t.salov@npcs.cz.

Děkujeme!

Facebook