Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Aktuality

Malí lososi vypluli z inkubátorů

11. 04. 2014, České Švýcarsko

”Blahopřejeme, jste desetitisícnásobnými rodiči,” sdělují rakouští odborníci Manuel Hinterhofer a Georg Hölzer po otevření inkubačních schránek z říčky Kamenice přítomným pracovníkům Správy národního parku České Švýcarsko.

Více

V Českém Švýcarsku probíhá historicky první inkubace lososů

07. 02. 2014, České Švýcarsko

V národním parku České Švýcarsko probíhá v říčce Kamenici historicky první pokus o inkubaci jiker lososů obecných.

Více

Facebook